دسته بندی فعالیت های کانون

۰

مجمع عمومی

مجمع عمومی سالانه ی کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران (نوبت دوم)
و مراسم جنبی
• دیدار و ثبت خاطرات در محوطه ی باشگاه دانشگاه تهران
• سخنرانی و گفتگو در اهمیت مجامع دانش آموختگان
• نمایش فیلم و نمایشگاه آثار “فرخ اصالت”
• پذیرایی شام در باشگاه

بیشتر بخوانید
۰

دعوت به مجمع عمومی (نوبت دوم)

دعوت به مجمع عمومی سالانه ی کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران 

دستورات جلسه:

۱ ـ ارائه ی گزارش هیئت های مدیره و بازرسان و خزانه دار

۲ ـ ارائه و بررسی ترازنامه ی سالیانه

۳ ـ  انتخاب هیئت مدیره (دوره ی هشتم) و انتخاب بازرسان (دوره ی بیست و سوم)

بیشتر بخوانید
۰

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه- نوبت نخست

هیئت مدیره ی هفتم کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران، از کلیه ی اعضا برای شرکت در جلسه ی بیست و سومین مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت نخست) دعوت می کند.

دستورات جلسه:

۱- ارائه ی گزارش هیئت های مدیره و بازرسان و خزانه دار

۲- ارائه و بررسی ترازنامه ی سالیانه

۳- انتخاب هیئت مدیره (دوره ی هشتم) و انتخاب بازرسان (دوره ی بیست و سوم)

زمان: یکشنبه ۹/ تیر/ ۱۳۹۸ از ساعت ۱۷:۳۰

بیشتر بخوانید
۰

گزارش نمایشگاه و سمینار بررسی آثار معماری فرخ اصالت

نمایشگاه اصالت، دوازدهم اردی بهشت ۱۳۹۸ مصادف با گرامیداشت معلم، کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران با معرفی آثار استاد سابق دانشکده هنرهای زیبا “مهندس فرخ اصالت”، به بررسی و بازشناسی طرح های  وی و همکارانش (مهندسین مشاور آراتا) به ویژه فاصله ی سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸ خورشیدی پرداخت. نمایشگاه آثار و پروژه ها روز پنجشنبه ساعت سه عصر افتتاح و با برگزاری سمیناری ادامه یافت. همراهانِ موضوع، دکتر علی اصغر سعیدی از جامعه شناسان شناخته در حوزه اقتصاد و نیز دکتر سیروس باور معمار معلم، استاد سابق دانشکده هنرهای زیبا بودند و با حضور آزاد مخاطبانی از رشته های معماری، جامعه شناسی، هنر و غیره به بررسی تحلیلی دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی که از آن به شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر نام برده می شود، تا رونق سال های نفتی و پیوستگی های اقتصاد و هنر پرداختند.

بیشتر بخوانید
۰

نمایشگاه و سمینار بررسی آثار فرخ اصالت

این بار کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران به بهانه ی معرفی آثار و نکوداشت استاد سابق دانشکده هنرهای زیبا “مهندس فرخ اصالت”، به بررسی و بازشناسی طرح های وی و همکارانش به ویژه فاصله ی سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸ خورشیدی پرداخته است.

بدین منظور نمایشگاه آثار و پروژه ها همزمان با روز معلم، دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با برگزاری سمیناری افتتاح می شود. همراهان موضوع، از جامعه شناسان برجسته و نیز استاد سابق دانشکده هنرهای زیبا با حضور آزاد مخاطبانی از رشته های معماری، جامعه شناسی، هنر و غیره به بررسی تحلیلی دهه چهل خورشیدی که از آن به شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر نام می بریم تا رونق سال های نفتی و پیوستگی های اقتصاد و هنر می پردازند.

بیشتر بخوانید
۰

سال نو مبارک

کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران، فرا رسیدن نوروز باستانی و آغاز سال ۱۳۹۸ را شادباش می گوید.

امید که سال آینده سالی همراه با صلح و مهر و سازندگی باشد.

بیشتر بخوانید
۰

برگزاری دوره ی تخصصی آموزشی نورپردازی

کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران با همکاری

مؤسسه مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان برگزار می کند:

“دوره ی تخصصی آموزشی نورپردازی”

 با هدف انتقال دانش نورپردازی

مخاطبین دوره: دانش آموختگان رشته ی معماری

بیشتر بخوانید