۰

پیام کانون به مناسبت روز معمار

تغییرات سریع جهانی شدن و دگرگونی های ناشی از آن در جوامع و فرهنگ های مختلف واکنش های متفاوتی را پدید آورده است. در بسیاری از این جوامع تلاش های تازه ای از جانب معماران در جهت دستیابی به آلترناتیوهای جایگزین و گرایش به سمت هویتی بومی دیده می شود. بی شک یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شخصیت معماران در دنیای مناسبات امروز، شناخت درست از پیشینه تاریخی، جغرافیا و فرهنگ بومی حاکم بر سرزمین آنان می باشد که باعث می گردد درک درستی از جایگاه جهانی خود داشته باشند. در این میان حیاتی ترین مسئله، یافتن راه حلی است که ضمن احترام به ساختار پیشین، اجازه حضور و بازیابی مجدد هویت فردی و جمعی را نیز برای آنان فراهم سازد.

در وضعیت کنونی، معماری باید به عنوان ابزاری برای پژوهش و ایجاد پرسش های تأثیرگذار و نه ابزاری نمایشی و غیرمرسوم که عکس العمل های احساسی را پدید می آورد، در نظر گرفته شود. به همین دلیل می تواند در یک مواجهه فکری با تولید اندیشه و همزمان نقد آن، در برابر تفکرات انتزاعی، مجددا اهمیت تاریخ، مکان و سرزمین را مورد توجه قرار دهد.

در جامعه ای که دیگر فکر نمی کند بی شک رویای مردمانش رویائی از یک زندگی بر اساس مناسبات سرمایه و روزمرگی خواهد بود. در این میان معماری نیز تبدیل به پاسخی زودگذر برای همان روزمرگی می شود و یا واکنشی ناشی از سرخوردگی.

در چنین حالتی می توان جایگاه معماری را از یک تفکر روزانه به معماری برای نقد جامعه و فرهنگ آن تغییر داد و آن را به یک معماری قابل آموزش، قابل ارزشگذاری و قابل همزیستی میان اتفاقات جهانی تبدیل نمود.

چنین تجربه و درکی می تواند در این گذار جایگاهی پایدارتر از گذشته برای ما فراهم سازد.

با توجه به چنین رویکردی کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران ضمن گرامیداشت یاد معمار اندیشمند سیدهادی میرمیران، زیبائی تلاش های بنیاد میرمیران را به دلیل ایجاد گفتمانی توأم با نقد ارج نهاده و از کوشش تمامی همکاران آن بنیاد قدردانی می نماید.

کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران

سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

پاسخ دهید

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

8,251 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

فارسی سازی قالب تم وردپرس