کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران

کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران

کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران به منظور گسترش فعالیت های خود از تمام علاقمندان فعال معماری و ساخت به ویژه دانشجویان معماری دعوت به همکاری داوطلبانه می کند.
همکاری با “کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران فعالیتی علمی- فرهنگی و غیر انتفاعی است.
از جمله کارگروه های کانون، “پاکت آبی، “محیط زیست”، “تاریخ شفاهی” و “مستندسازی” هستند.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دبیرخانه ی کانون، از طریق تلفن های 77503385 و 77539282 تماس بگیرند.

مختصری درباره کانون

کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران به منظور گسترش فعالیت های خود از تمام علاقمندان فعال معماری و ساخت به ویژه دانشجویان معماری دعوت به همکاری داوطلبانه می کند

مختصری درباره کانون

کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران به منظور گسترش فعالیت های خود از تمام علاقمندان فعال معماری و ساخت به ویژه دانشجویان معماری دعوت به همکاری داوطلبانه می کند
همکاری با “کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران‎” فعالیتی علمی- فرهنگی و غیر انتفاعی است.
از جمله کارگروه های کانون، “پاکت آبی، “محیط زیست”، “تاریخ شفاهی” و “مستندسازی” هستند.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دبیرخانه ی کانون، از طریق تلفن های 77503385 و 77539282 تماس بگیرند.

هیات مدیره

نفر اول

مدیر

منابع انسانی

نفر چهارم

عضو علی البدل

شرکت سوم

نفر دوم

بازرس علی البدل

شرکت 1

نفر سوم

عضو اصلی

شرکت دوم

نفر ششم

بازرس علی البدل

شرکت سوم

نفر هشتم

عضو اصلی

شرکت پنجم

نفر هفتم

بازرس اصلی

شرکت چهارم

نفر هفتم

عضو اصلی

شرکت چهارم

حامیان کانون

فهرست