اساسنامه‌ کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده 1:

نام: کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران.

 کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران، تشکلی است صنفی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً، کانون، نامیده می‌شود.

ماده 2:

محل: مرکز اصلی کانون در شهر تهران به نشانی: تهران ـ خیابان دکتر شریعتی، سه راه طالقانی، شماره 140، طبقه سوم، کدپستی 15619 واقع است و در صورت لزوم می‌تواند بنا بر درخواست هیئت مدیره و با موافقت وزارت کشور در سایر شهرهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده 3:

تابعیت: اعضای کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارند و التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارند.

ماده 4:

مدت فعالیت: کانون از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدودی تشکیل می‌گردد.

ماده 5:

اهداف کانون : برقراری ارتباط، انتقال اطلاعات و تجارب به منظور اعتلای دانش معماری اعضاء از طریق:

5-1- جلب مشارکت مهندسان معمار فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و همکاری و همیاری با سایر سازمان‌ها و کانون‌های مشابه به منظور ارائه خدمات علمی، فنی، فرهنگی و حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضاء.

5-2- اعتلای سطح علمی و تجربی اعضای کانون از طریق گردآوری و پردازش اطلاعات فنی-حرفه‌ای، ارتباط و همکاری مستمر با اعضاء و دانشکده هنرهای زیبا به منظور انتقال تجربیات و ارائه طرح‌ها، برنامه‌ها و روش‌های نوین علمی، اجرایی و آموزشی با استفاده از کلیه امکانات ارتباطی، کلاس‌های فوق برنامه، ترجمه و تألیف و ا‌نتشارات، سخنرانی، فیلم و ایجاد تسهیلات برای اعضاء به منظور آشنایی با فعالیت‌ها و طرح های معماری.

5-3- بررسی و ارزیابی طرح‌ها و قراردادهای معماری و رشته‌های مرتبط با آن، پیشنهاد طرح‌های ضروری و زیربنایی بر پایه نیازهای جامعه و مبادله تجربیات و نظریات با کانون‌های مشابه و ارائه رهنمودهای علمی و عملی.

5-4- برقراری تماس علمی با کانون‌ها و دانشکده‌های معماری و رشته‌های مرتبط، شرکت در سمینارها،‌ کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی در داخل یا خارج از کشور.

5- 5- کمک به اعتلای آموزش و حرفه معماری و اشاعه و ترویج آن در جامعه از طریق:

الف- اطلاع‌رسانی درباره رویدادها و پیشرفت‌های علمی، آموزشی و حرفه‌ای معماری در ایران و جهان از راه وسائل ارتباط جمعی و انتشار نشریات، برگزاری گردهمائی و نمایشگاه و سخنرانی و سفرهای پژوهشی.

ب- ایجاد کتابخانه و مرکز اسناد و اطلاعات و تهیه کتب و نشریات بویژه برای استفاده اعضای کانون.

ج- اجرای انواع آموزش‌های تکمیلی برای اعضای کانون.

د- کمک به ارتقاء و بسط فرهنگ حفاظت از محیط زیست و شناخت مسائل معماری در رابطه با توسعه پایدار و چرخه‌های زیست محیطی به گونه‌ای که نقش مثبت معماران در حمایت از این توسعه بطور جدی ارزیابی و شناخته شود.

هـ- ارتباط با نهادهای علمی، فنی، هنری و فرهنگی داخلی و خارجی.

و- اقدام به مشارکت در برگزاری مسابقات داخلی و کمک به شرکت علاقمندان در مسابقات خارجی.

ز- برگزاری مراسم بزرگداشت اعضایی که دارای خدمات مهم فرهنگی، علمی، آموزشی یا حرفه‌ای بوده‌اند.

ح- برگزاری مراسم سالانه تجلیل از دانش آموختگان ممتاز.

ط- برگزاری نمایشگاه آثار اعضاء در زمینه معماری، خط، نقاشی، عکس و غیره.

5-6- ایجاد تسهیلات برای کمک به ارتقای امور رفاهی و حرفه‌ای اعضاء از طریق:

الف- ایجاد امکانات مناسب ورزشی، تفریحی برای اعضاء و خانواده آنها.

ب- قبول داوری، حکمیت و وساطت در اختلافات حرفه‌ای.

ماده 6:

کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم اجرا میشود.

 

فصل دوم: شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

ماده 7:

کلیه دانش آموختگان رشته معماری پردیس (دانشکده) هنرهای زیبای دانشگاه تهران، در مقاطع مختلف، میتوانند با پذیرش شرایط مندرج در ذیل این ماده به عضویت رسمی کانون پذیرفته ‌شوند:

7-1- التزام به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران

7-2- عدم وابستگی به سازمان ضد دولتی

7-3- پذیرفتن اساسنامه کانون

7-4- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

7-5- نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی

7-6- پرداخت حق عضویت

تبصره1: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد یا سلب شرایط یا درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد.

ماده 8 :

انواع عضویت: کانون دارای 3 نوع عضو خواهد بود:

8-1- اعضای اصلی: دانش آموختگان رشته معماری دانشکده (پردیس) هنرهای زیبا هستند. که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می‌باشند.

8-2- اعضای دانشجویی: دانشجویان رشته معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران هستند که مکلف به پرداخت حق عضویت نیستند و حق رأی ندارند.

8-3- اعضای افتخاری: عبارتند از شخصیت‌های حقیقی که به پیشنهاد هیئت مدیره یا به درخواست کتبی نصف بعلاوه یک نفر از اعضای اصلی کانون و با تصویب دست کم یک سوم از شمار حاضران در هریک از جلسه‌های مجمع عمومی کانون انتخاب شوند. عضویت افتخاری دائمی بوده و محدود به هیچ شرط دیگری جز شرایط مندرج در بند 7 ـ1 و 7 ـ2 و 7ـ3 ماده 7 اساسنامه نمی‌باشد. اعضای افتخاری موظف به پرداخت حق عضویت نیستند و حق رأی ندارند.

 

فصل سوم: ارکان کانون

ماده 9:

ارکان کانون عبارتند از:

الف- مجمع عمومی    ب- هیئت مدیره    ج- هیئت بازرسان

الف- مجمع عمومی

ماده 10:

مجمع عمومی: مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در کانون می‌باشد که به‌صورت عادی یا عادی بطور فوق‌العاده یا فوق العاده، از اجتماع اعضای اصلی کانون تشکیل می‌شود.

ماده 11:

مجمع عمومی عادی سالی یک بار تا پایان تیرماه هر سال تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای اصلی هر سال و جهت تصویب هر موضوعی، رأی موافق اکثریت نسبی اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی‌كه در دعوت نخست تعداد حاضران به حد نصاب نرسد، جلسه دوم به فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان، به تقاضا و دعوت هیئت مدیره، هیئت بازرسان، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد. در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.

تبصره 1: کلیه مجامع عمومی باید با تأیید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند.

تبصره 2: در صورتی که هیئت مدیره مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند، هیئت بازرسان مکلفند پس از تأیید وزارت کشور، رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بکنند.

تبصره 3: دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به همراه دعوت نامه کتبی یا سایر روشهای اطلاع رسانی الکترونیک (پیامک، پست الکترونیکی و ….) صورت میگیرد. دعوت برای تشکیل مجمع نوبت اول باید حداقل دو هفته و برای نوبت دوم حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع صورت پذیرد.

ماده 12:

وظایف مجمع عمومی عادی:

1- تعیین خط مشی کلی کانون.

2- انتخاب اعضای هیئت مدیره و هیئت بازرسان.

3- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و هیئت بازرسان.

4- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره.

5- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه کانون.

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه‌های کانون.

تبصره 1: مجمع عمومی می تواند امور مربوط به تعیین حق عضویت سالانه را به هیئت مدیره تفویض اختیار نماید.

ماده 13 :

مجمع عمومی فوق‌العاده در هر زمان با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده 11 این اساسنامه مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

1 ـ با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیئت مدیره یا هیئت بازرسان.

2 ـ با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی کانون.

تبصره 1: مجمع عمومی فوق‌العاده جهت رسمیت، همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 14:

در صورتی که هیئت بازرسان یا یک سوم از اعضا، درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند، موضوع کتباً به رئیس هیئت مدیره اطلاع داده خواهد شد. رئیس هیئت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت 15روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند. در غیر این صورت، بازرس یا نماینده اعضای متقاضی، ظرف مدت ده روز با تأیید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام میکند.

ماده 15:

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

1- عزل انفرادی یا جمعی اعضای هیئت مدیره.

2- بررسی و تصویب انحلال کانون و انتخاب اعضای هیئت تصفیه.

3- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

تبصره 1: عزل اعضای هیئت مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا هیئت بازرسان و یا اکثریت اعضای هیئت مدیره با هماهنگی وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار میگیرد.

تبصره 2: در صورت تصویب عزل جمعی هیئت مدیره، مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر ازاعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام میکند.

 ماده 16:

مجامع عمومی توسط هیئت رییسه‌ منتخب مجمع، مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیئت مدیره یا هیئت بازرسان یا داوطلب این دو رکن نباشند، اداره میشوند.

تبصره1: اعضای هیئت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه طبق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را بر عهده دارند.

تبصره2: هیئت رئیسه نسخه ای از صورتجلسه مجمع را برای اطلاع اعضا در محل دبیرخانه کانون نصب میکند.

ب-  هیئت مدیره:

هیئت مدیره پس از مجمع عمومی عالی‌ترین رکن کانون و نماینده قانونی آن بوده و نماینده اجرایی و مسئول اداره کانون در حدود مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوطه و مجری مصوبات مجمع عمومی می‌باشد.

ماده 17:

وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

1- اجرای مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده.

2-فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی

3 – رسیدگی به گزارشها، پیشنهادها، اعتراضها و شکایات اعضاء و هیئت بازرسان و اتخاذ تصمیم درباره آنها.

4 – بررسی مسائل و موضوعاتی که در راه تحقق اهداف کانون پیش می‌آید و تعیین راه‌حل‌های عملی و اجرایی مناسب.

5 – گزارش به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده.

6 – دعوت برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده.

7- رسیدگی به ترازنامه مالی کانون برای طرح و تصویب آن در مجمع عمومی، رسیدگی به حساب‌های کانون، پرداخت دیون و وصول مطالبات، افتتاح حساب بانکی.

8- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حَکَم و تعیین وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی.

9- هیئت مدیره می‌تواند از بین اعضای واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه، با موافقت وزارت کشور کمیته‌های تخصصی را تشکیل دهد. تصمیمات متخذه در کمیته‌های تخصصی پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجرا است.

تبصره1: به طور کلی هیئت مدیره می‌تواند در حوزه وظایف خود، هر اقدامی را که ضروری بداند با رعایت مصالح کانون در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن‌گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است به نام کانون انجام دهد.

تبصره2: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع اساسنامه کانون دارا می‌باشد.

ماده 18:

انتخاب هیئت مدیره:

18-1- اعضای هیئت مدیره با اعلام نامزدی خود، با اکثریت آرا درجلسه مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

18-2- هیئت مدیره از 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود که برای مدت 3 سال از میان اعضای اصلی کانون انتخاب خواهند شد.

تبصره 1: انتخاب افراد به عضویت هیئت مدیره برای حداکثر دو دوره متوالی بلا مانع است.

تبصره 2: شعب کانون در مراکز استان‌ها توسط هیئتی مرکب از 3 نفر که از سوی اعضای شعبه انتخاب و با تصویب هیئت مدیره مرکزی انتصاب می‌شوند اداره خواهند شد و اعضای این هیئت‌ها طبق دستور‌العمل هیئت مدیره فعالیت خواهند کرد. حد نصاب تأسیس شعبه 30 نفر می‌باشد که درصورت عدم حصول آن می‌توان دفتر یا نمایندگی دایر کرد.

ماده 19:

ترکیب هیئت مدیره و نحوه تشکیل جلسات:

19-1- اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین اعضای اصلی، هیئت رئیسه ای شامل یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند کرد و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال مینمایند. (هرگونه تغییر در ترکیب هیئت رئیسه میبایست به وزارت کشور اعلام شود.)

19-2- رئیس هیئت مدیره، رئیس کانون محسوب می‌شود و تنظیم دستور جلسات و تدوین صورت جلسات هیئت مدیره و اداره جلسات را به عهده خواهد داشت و کلیه مکاتبات رسمی به سران وزارتخانه‌ها و ارگان‌های حکومتی و دولتی و مشابه را به نمایندگی از طرف هیئت مدیره امضا خواهد نمود.

19-3- نایب رئیس، مسئول اجرایی کانون محسوب می‌شود، تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مجمع را از طریق سازمان اجرایی به اجرا می‌گذارد. اتخاذ تصمیمات و صدور دستورات اداری و اجرایی و انجام پیگیری‌ها و امضاء مکاتبات لازم و تهیه گزارش برای هیئت مدیره به عهده نایب رئیس خواهد بود. در غیاب رئیس، کلیه وظایف و اختیارات او بر عهده نایب رئیس خواهد بود.

19-4- خزانه‌دار علاوه بر امضاء اسناد رسمی و بهادار و تعهد‌آور بهمراه رئیس هیئت مدیره، مسئول انجام کلیه مکاتبات لازم در حوزه فعالیتهای مالی، برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی سالانه و پی‌گیری و وصول حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی مردمی و دولتی به نحو مقتضی و کنترل هزینه‌های کانون و نیز تهیه دفاتر روزنامه و کل و آماده نمودن اظهارنامه مالیاتی کانون و ارائه آن به سازمان مالیاتی کشور در موعد قانونی از طریق کادر اجرائی مالی میباشد.

19-5- کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس به اتفاق خزانه دار همراه با مهر کانون معتبر خواهد بود.

تبصره 1: سایر اعضای هیئت مدیره نیز علاوه بر مشارکت در تصمیم گیری‌ها، مسئولیت اجرای بخشی از وظایف هیئت مدیره را با هماهنگی رئیس و نایب رئیس، به‌عهده خواهند گرفت.

19-6- هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هرماه یک بار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.

تبصره 2: جلسات هیئت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره 3: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در یک سال، در حکم استعفاء و عزل عضو غایب خواهد بود.

تبصره 4: درصورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیئت مدیره، برای مدت باقیمانده، عضو علی‌البدل بجای عضو اصلی فعالیت خواهد نمود. در صورتی که با ورود اعضای علی البدل تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره کامل نشود، و نیز برای تکمیل اعضای علی البدل، میتوان با هماهنگی وزارت کشور و با انجام انتخابات میان دوره ای نسبت به ترمیم آن اقدام کرد.

19-7- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود، انتخابات هیئت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به وزارت کشور اعلام کند.

ج ـ هیئت بازرسان

ماده 20:

مجمع عمومی عادی 2 نفر را بعنوان بازرس اصلی و 1 نفر را بعنوان علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

تبصره 1: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

تبصره 2: اعضای هیئت مدیره، و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمیتوانند بعنوان بازرس انتخاب شوند.

ماده21:

وظایف بازرسان:

1 – بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و گزارش برای مجمع عمومی.

2 – مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره کانون و تهیه گزارش عملکرد کانون برای اطلاع مجمع عمومی.

3 – گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجامع به مجمع عمومی.

تبصره 1: گزارش هیئت بازرسی باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی، جهت مراجعه و مطالعه اعضا در محل دفتر کانون آماده باشد.

ماده 22:

کلیه اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان، بدون قید و شرط باید به وسیله هیئت مدیره کانون، جهت بررسی در دسترس هیئت بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد.

فصل چهارم: بودجه و مواد متفرقه

ماده 23:

بودجه کانون ازطریق جمع آوری هدایا، اعانات، همیاری پشتیبانان، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تأمین می‌شود.

ماده 24:

درآمد و هزینه‌های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها ارائه خواهد شد.

تبصره1:  کلیه دفاتر مالی کانون در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آن قرار خواهد گرفت.

تبصره2:  سال مالی کانون منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می‌شود.

تبصره3: کلیه وجوه مازاد بر هزینه‌های کانون در حساب مخصوصی به نام کانون نزد یکی از بانک‌های رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

ماده 25:

کلیه مدارک رسمی کانون، پرونده‌ها و مکاتبات رسمی در دبیرخانه کانون نگهداری می‌شود.

تبصره1: مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره دردفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت خواهد شد و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید.

ماده 26:

هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای هیئت مدیره و بازرسان در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.

تبصره 1: محل کانون و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که اطلاع داده نشده، استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 27:

کانون دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره 1: هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم کانون مسئولیت قانونی دارد.

ماده 28:

با توجه به این که کانون ماهیتاً غیر تجاری می‌باشد نمی تواند اعمال تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.

 

فصل پنجم: انحلال

ماده 29:

در موارد زیر کانون منحل میشود:

1- بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده.

2- بنا به تقاضای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده 30:

در صورت انحلال کانون، مجمع عمومی فوق‌العاده، هیئت تصفیه‌ای را از میان اعضای اصلی انتخاب میکند (حداقل سه نفر) و این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات کانون، با نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک به پردیس (دانشکده) هنرهای زیبای دانشگاه تهران اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل جریان انحلال را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها ارسال دارد.

ماده 31:

این اساسنامه مشتمل بر 5 فصل و 31 ماده و 28 تبصره می باشد که تغییرات آن در جلسه مجمع عمومی کانون به تصویب رسید.

فهرست